image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve Vizyon

Üniversitemiz Misyonu

Bartın Üniversitesi’nin misyonu, öğrenci merkezli bir yaklaşımla nitelikli bireyler yetiştirmek, toplumsal sorumluluk bilinciyle bilime, sanata ve kültüre ulusal ve evrensel düzeyde katkı sağlamaktır.

Üniversitemiz Vizyonu

Çözüm odaklı bir yaklaşımla bilimsel ve toplumsal sorunlara yönelik araştırmalar ve uygulamalar gerçekleştiren, kurumsal kültürü ve aidiyet duygusu yüksek, verdiği iyi eğitimle tercih edilen bir üniversite olmaktır.

Üniversitemiz Temel Değerler
Bartın Üniversitesi;
• İnsana ve doğaya saygıyı,
• Hakkaniyeti,
• Hoşgörüyü,
• Etik değerlere bağlılığı,
• Katılımcılığı,
• Şeffaflığı,
• Hesap verebilirliği,
• Akademik düşünceyi ve özgürlüğü,
• Sosyal sorumluluğu,
• Girişimciliği
ilke edinmiştir.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu M
isyonu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz; ulusal ve uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim programları aracılığıyla, bilimsel, teknolojik, çağdaş değerler doğrultusunda; üstün bilgi ve beceri ile donatılmış, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, halk sağlığına ve sorumluluklarına duyarlı inisiyatif sahibi ara elemanların yetişmesini sağlamaktır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vizyonu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak vizyonumuz; 21. yüzyılın değişen bilimsel ve sosyal koşullarına kolayca uyum sağlayabilen, yenilikçiliğe önder olan, bilgiye, paylaşıma ve teknolojiye odaklı bir eğitim kültürü içerisinde üst düzey mesleki bilgiye ve deneyime sahip sorumluluk bilinci taşıyan güvenilir, etik ilkeleri benimseyen ve uyumlu ara insan gücü yetiştirerek alanında lider bir eğitim kurumu olmaktır.