image/svg+xml
image/svg+xml

Yönetim Kurulu

 
  • Doç. Dr. Ayfer BAYINDIR ÇEVİK (Başkan)
  • Prof. Dr. Bülent KAYGIN (Üye)
  • Doç. Dr. Ümit SARAÇ (Üye)
  • Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ÜNAL (Üye)
  • Dr. Öğr. Üyesi Tuba ÖZDEMİR ÖGE (Üye)
  • Öğr. Gör. Meryem Esra ÖZTABAK (Üye)