image/svg+xml
image/svg+xml

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Hacer YALNIZ DİLCEN
Müdür V.
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Ebelik Bölümü/ Ebelik Anabilim Dalı
e - Posta:hdilcen@bartin.edu.tr
Telefon:(0378) 223 50 73