image/svg+xml
image/svg+xml

İş Akış Süreçleri


İAŞ-0007 Doktor Öğretim Üyesi Alımı İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0008 Bölüm Başkanı Atama İşlemleri
İAŞ-0013 Personel SGK Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0014 Görev Süresi Uzatma İş Akışı
İAŞ-0015-1416 Sayılı Kanuna Tabi İşlemler-Atama
İAŞ-0016 Doçent Atama
İAŞ-0017- Ders görevlendirme işlemleri. (Kurum içi ve kurum dışı 40a, 40b, 40d-31. madde)
İAŞ-0018- Derece ve Kademe Terfi işlemleri
İAŞ-0019- Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri
İAŞ-0020- Aylıksız İzin İşlemleri
İAŞ-0021- Atama İşlemleri Gerçekleşenlerin İşlemleri
İAŞ-0025- Aile Durum Beyannamesi İşlemleri
İAŞ-0026- Akademik Personelin Belge Talebi İşlemleri
İAŞ-0027- Akademik Personelin İdari Görevlere Atanması ve Takibi İşlemleri
İAŞ-0028- Araştırma Görevlisi,Öğretim Görevlisi Atama, Nakil, İstifa ve Müstafi Sayılma İşlemleri
İAŞ-0029- Arşivleme İşleri Ve Yeni Yazışma Dosyaların Açılması İşlemleri
İAŞ-0030- Askerlik İşlemleri Ve Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi İşlemleri
İAŞ-0031- Bilgilerin Elektronik Ortama Aktarılması İşlemleri
İAŞ-0032 Disiplin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0033 Doğum Yardımı Başvuru İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0034- Gelen Giden Evrak Kayıt Ve Posta İşlemleri İş Akış
İAŞ-0035- İç Kontrol Eylem Planı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0036- İmza Ve Mühür Örneği İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0037- İzin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0038- Kurum Dışı Ve Kurum İçi Bilgi Talebi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0039- Kurum Dışı Ve Kurum İçi Birimlerden Gelen Duyuru Yazıları İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0040- Kurum Kimlik Kart İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0041- Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Durumu İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0042- Mevzuat İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0043- Performans Programı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0044- Sendika Ve Kurum İdari Kurul Kararları İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0045- Yıllık Faaliyet Raporu İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0046 Açıktan Ve Yeniden Atama İş Akış Şeması
İAŞ-0047- Aday Memurların Asalet Tasdik İşlemleri
İAŞ-0048- İdari Personel Emeklilik, İstifa Ve Kurumdan Naklen Ayrılma İşlemleri
İAŞ-0049- Kadro İptal – İhdas, Birim Kadro Tenkis – Tahsis, Dolu - Boş Derece Ve Unvan Değişikliği, Kullanma İzni İle İlgili İşlemler
İAŞ-0050- Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri
İAŞ-0051- Mal Bildirimi Beyannameleri İle İlgili İşlemler
İAŞ-0052- Personelin Derece, Kademe Ve Kıdem Terfi İşlemleri
İAŞ-0053- Personelin Hizmet Birleştirme, Eğitim İntibak İşlemleri
İAŞ-0054- Tazminat Ve Yan Ödeme Cetvellerinin Hazırlanması
İAŞ-0055- Vekalet İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0056- Aday Memurların Asaletinin Tasdik Edilmesiyle İlgili İşlemler İş Akış Şeması
İAŞ-0057- Arşivleme İşlemleri ve Yeni Dosyaların Açılması İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0058- Görevde Yükselde Ve Unvan Değişikliği İle İlgili İşlemler İş Akışı
İAŞ-0059- Hizmetçi Eğitim Programıyla İlgili İşlemler İş Akışı
İAŞ-0060- Aday Memur İle İlgili İşlemler İş Akışı
İAŞ-0061 Eğitim-Öğretim Danışmanlığı İş Akış Şeması
İAŞ-0062 Kurumlar Arası Öğrenci Yatay Geçişi İş Akış Şeması
İAŞ-0063 Öğrenci Kayıt Yenileme İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0064 Muafiyet Ve İntibak İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0065 Staj Uygulaması İş Akışı
İAŞ-0066 Ödev Değerlendirme İş Akış Şeması
İAŞ-0067 Sınav Programı İş Akış Şeması
İAŞ-0068 Sınav Notuna İtiraz İş Akış Şeması
İAŞ-0069 Tek Ders Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0070 Yatay Geçiş Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0071 Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0072 Mazeret Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0073 Ders Planı Ve Ders İçerikleri Güncelleme İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0074 Öğrenci Kayıt Silme İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0075 Ders İçeriği İş Akış Şeması
İAŞ-0076 Ders Devamsızlık Takipleri
İAŞ-0077 Ders Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0078 Mezuniyet Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0080 Ders Muafiyet İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0081 Haftalık Ders Programı İş Akış Şeması
İAŞ-0083 Öğrenci Yeni Kayıt İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0085 Sisteme Girilen Sınav Sonuçları Ve Mezuniyet Bilgisi İş Akış Şeması
İAŞ-0086 %10’luk Başarı Dilimine Giren İkinci Öğretim Öğrencilerinin Tespiti Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0087 Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Şeması
İAŞ-0089-Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve Çalıştırma İş Akış Şeması
İAŞ-0090-Katkı İadeleri Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0091-Staj Yapan Öğrencilerin Sgk Prim Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0092-Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Teminat İadesi İş Akışı
İAŞ-0093-Yemek Bursu Hizmeti İş Akış Şeması
İAŞ-0099-Mal Ve Hizmet Alım İhaleleri İş Akışı
İAŞ-0100-Doğrudan Temin İş Akışı
İAŞ-0101-Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetler İçin Avans İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0102-Yurt İçi Ve Yurt Dışı Yolluk Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0105 Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0106 İkinci Öğretim Gelirlerinin Takip ve Gelir Fazlası Kısmının Kaydı İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0112 Performans Programı Hazırlıma Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0114 Yatırım Bütçesi Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0115 Yatırım Programının Revizesinin Yapılması İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0116 Yatırımların Dönemsel İzlenmesi İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0121 Bütçe Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0128 Strateji Geliştirme Amaç, Hedef ve Performans Göstergesi ile Stratejilerin Belirl İş Akış Şeması
İAŞ-0129 Stratejik Plan Durum Analizi İş Akış Şeması
İAŞ-0130 Stratejik Plan Farklılaşma Stratejisi İş Akış Şeması
İAŞ-0131 Stratejik Plan Geleceğe Bakışın Belirlenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0132 Stratejik Plan Hazırlık Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0133 Stratejik Planın İzleme ve Değerlendirme Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0137 Ek Ders Ücretlerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0140 Kamu Zararı İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0166 Malzeme Onay İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0168 Birim İçi Ön Mali Kontrol İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0180- Teknik Servis İş Akış Şeması
İAŞ-0211 Çap Ve Yan Dal Kayıt-Kabul İşlemleri
İAŞ-0215 Farabi Gelen Öğrenci
İAŞ-0216 Farabi Giden Öğrenci
İAŞ-0217 İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programına Kabul ve Kayıt
İAŞ-0218 Kurum Dışından Öğretim Üyesi Görevlendirme (2547Sayılı Kanunun 31. maddesi)
İAŞ-0219 Kurum Dışından Öğretim Üyesi Görevlendirme (2547Sayılı Kanunun 40 d maddesi)
İAŞ-0221 Mevlana Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Gelen Öğrenci
İAŞ-0222 Mevlana Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Giden Öğrenci
İAŞ-0231 TÜBİTAK Projesi İş Akış Şeması
İAŞ-0232 BÜNSEM Eğitim Talebi İş Akış Şeması
İAŞ-0233 BÜNSEM Eğitim Verme İş Akış Şeması
İAŞ-0234 BÜNSEM Eğitmen Ücretinin Ödenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0257 Zimmete Verme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0258 Satın Alınan Taşınırların Girişi İşlemleri İş Akış Şeması