image/svg+xml
image/svg+xml

İş Akış Süreçleri


İAŞ-0007 Doktor Öğretim Üyesi Alımı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0008 Bölüm Başkanı Atama İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0013 Personel SGK Giriş Çıkış İşlemlerinin İş Akışı
İAŞ-0014 Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0015 1416 Sayılı Kanuna Tabi Öğretim Elemanı Atama İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0016 Doçent Atama İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0017 2547 sayılı Kanunun 40-A Maddesi Uyarınca Ders Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0018 Personelin Terfi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0019 Birim Faaliyet Raporlarının Hazırlanması İş Akışı
İAŞ-0020 Aylıksız İzin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0021 Atama İşlemi Gerçekleşenlerin İşlemlerine İlişkin İş Akış Şeması
İAŞ-0025 Aile Durum Beyannamesi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0026 Akademik Personelin Belge Talebi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0027 Akademik Personelin İdari Görevlere Atanması ve Takibi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0028 Araştırma Görevlisi,Öğretim Görevlisi Atama, Nakil, İstifa ve Müstafi Sayılma İşlemleri (08.08.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0029 Dosya Arşivleme İşleri İş Akışı
İAŞ-0030 Askerlik İşlemleri ve Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0031 Personel Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0032 Disiplin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0033 Doğum Yardımı İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0034 Gizlilik Dereceli Gelen Evrak Kayıt ve Sevk İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0035 İç Kontrol Eylem Planı İşlemleri İş Akışı  (18.05.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0036 İmza ve Mühür Örneği İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0037 İzin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0038 Kurum Dışı ve Kurum İçi Bilgi Talebi İş Akışı
İAŞ-0039 Kurum Dışı Ve Kurum İçi Birimlerden Gelen Duyuru Yazılarının Duyurulması İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0040 Personel Kurum Kimlik Kartı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0041 Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Durumu İşlemleri İş Akışı (12.08.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0042 Mevzuat İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0043 Performans Programı İşlemleri İş Akışı (18.05.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0044 Sendika Ve Kurum İdari Kurul Kararları İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0045 Yıllık Faaliyet Raporu İşlemleri İş Akışı (12.08.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0046 Açıktan Ve Yeniden Atama İş Akışı (15.12.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0047 Aday Memurların Asalet Tasdik İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0048 İdari Personel Emeklilik, İstifa Ve Kurumdan Naklen Ayrılma İşlemleri (08.08.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0049 Kadro İptal-İhdas, Birim Kadro Tenkis-Tahsis, Dolu-Boş Derece ve Unvan Değişikliği Kullanma İzni İle İlgili İşlemler İş Akışı
İAŞ-0050 Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0051 Mal Bildirimi Beyannameleri İle İlgili İşlemler İş Akışı
İAŞ-0052 Personelin Derece, Kademe Ve Kıdem Terfi İşlemleri (29.07.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0053 Personelin Hizmet Birleştirme, Eğitim ve İntibak İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0054 Tazminat Ve Yan Ödeme Cetvellerinin Hazırlanması İş Akışı
İAŞ-0055 Vekalet İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0056 Aday Memurların Asaletinin Tasdik Edilmesiyle İlgili İşlemler İş Akış Şeması
İAŞ-0057 Arşivleme İşlemleri ve Yeni Dosyaların Açılması İşlemleri İş Akışı  (20.01.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0058 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İle İlgili İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0059 Hizmetiçi Eğitim Programı İle İlgili İşlemler İş Akışı
İAŞ-0060 Aday Memur İle İlgili İşlemler İş Akışı
İAŞ-0061 Eğitim-Öğretim Danışmanlığı İş Akış Şeması (29.06.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0062 Kurumlar Arası Öğrenci Yatay Geçişi İş Akışı (15.12.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0063 Öğrenci Kayıt Yenileme İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0064 Muafiyet ve İntibak İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0065 Staj Uygulaması İş Akış Şeması
İAŞ-0066 Ödev Değerlendirme İş Akış Şeması
İAŞ-0067 Sınav Programı İş Akış Şeması
İAŞ-0068 Sınav Notuna İtiraz İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0069 Tek Ders Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0070 Yatay Geçiş İş Akış Şeması
İAŞ-0071 Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0072 Mazeret Sınavı Başvuru Uygulamaları Akış Şeması
İAŞ-0073 Ders Planı Ve Ders Değişiklik İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0074 Öğrenci Kayıt Silme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0075 Ders Bilgi Paketi Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0076 Ders Devamsızlık Takipleri İş Akış Şeması
İAŞ-0077 Ders Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0078 Öğrenci Mezuniyet İşlemi İş Akışı
İAŞ-0079 Öğrenci Burs İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0080 Ders Muafiyet İşlemi İş Akışı
İAŞ-0081 Haftalık Ders Programı İş Akış Şeması
İAŞ-0082 Lisans Öğrenci Bitirme Ödevi Danışmanlığı İş Akış Şeması
İAŞ-0083 Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0084 Özel Öğrenci İşlemleri İş Akış Şeması (17.08.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0085 Sisteme Girilen Sınav Sonuçları Ve Mezuniyet Bilgisi İş Akış Şeması
İAŞ-0086 %10’luk Başarı Dilimine Giren İkinci Öğretim Öğrencilerinin Tespiti İş Akışı
İAŞ-0087 Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Şeması (17.08.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0088 Kantin ve Sosyal Alan Denetimi İş Akış Şeması
İAŞ-0089 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Akış Şeması
İAŞ-0090 Katkı İadeleri İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0091 Staj Yapan Öğrencilerin SGK prim Ödemesi İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0092 Uluslararası Öğrencilerin Teminat İadesi İş Akış Şeması
İAŞ-0093 Yemek Bursu Hizmeti İşlemleri İş Akış Şeması (13.08.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0099 Mal ve Hizmet Alım İhaleleri İş Akış Şeması
İAŞ-0100 Doğrudan Temin İş Akışı Şeması
İAŞ-0101 Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler İçin Avans İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0102 Yolluk İşlemlerinin, Kontrol Kabul Ve Onay İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0105 Üniversitede İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı
İAŞ-0106 İkinci Öğretim Gelirlerinin Takip Ve Gelir Fazlası Kısmının Kaydı İş Akışı
İAŞ-0112 Performans Programı Hazırlama İş Akışı
İAŞ-0114 Yatırım Bütçesi Hazırlama İş Akışı
İAŞ-0115 Yatırım Programının Revizesinin Yapılması İş Akışı
İAŞ-0116 Yatırımların Dönemsel İzlenmesi İşlemi İş Akış Şeması (18.05.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0121 Bütçe Hazırlama İşlemi İş Akışı
İAŞ-0128 Strateji Plan Amaç, Hedef ve Performans Göstergesi ile Stratejilerin Belirlenmesi İş Akışı
İAŞ-0129 Stratejik Plan Durum Analizi İş Akışı
İAŞ-0130 Stratejik Plan Farklılaşma Stratejisi İş Akışı
İAŞ-0131 Stratejik Plan Geleceğe Bakışın Belirlenmesi İş Akışı
İAŞ-0132 Stratejik Plan Hazırlık Süreci İş Akışı
İAŞ-0133 Stratejik Planın İzleme ve Değerlendirme Süreci İş Akışı
İAŞ-0137 Ek Ders Ödeme İşlemlerinin Kabul, Kontrol Ve Muhasebe Onay İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0140 Kamu Zararı İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0166 Malzeme Onay İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0168 Birim İçi Ön Mali Kontrol İşlemi İş Akış Şeması (22.07.2022 tarihinde yayından kaldırılmıştır.)
İAŞ-0180 Teknik Servis Süreci İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0211 Çap Ve Yan Dal Kayıt-Kabul İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0215 Farabi Gelen Öğrenci (15.12.2022 tarihi itibariyle yayından kaldırılmıştır)
İAŞ-0216 Farabi Giden Öğrenci (15.12.2022 tarihi itibariyle yayından kaldırılmıştır)
İAŞ-0217 İsteğe Bağlı Hazırlık Programı Başvuru ve Değerlendirme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0218 Kurum Dışından Öğretim Üyesi Görevlendirme (2547Sayılı Kanunun 31. maddesi)
İAŞ-0219 Kurum Dışından Öğretim Üyesi Görevlendirme İşlemleri (2547 Sayılı Kanunun 40-D Maddesi) İş Akışı
İAŞ-0221 Mevlane Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Gelen Öğrenci İş Akış Şeması
İAŞ-0222 Mevlane Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Giden Öğrenci İş Akış Şeması
İAŞ-0231 TÜBİTAK Projeleri Başvuru ve Sonuçlandırma İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0232 Ücretli Eğitim Talebi İş Akış Şeması
İAŞ-0233 Ücretli Eğitimin Verilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0234 Eğitmen Ücretinin Ödenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0257 Taşınır Kayıt Zimmet Verme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0258 Satın Alma Yoluyla Taşınır Kayıt Giriş İşlemleri İş Akış Şeması