image/svg+xml
image/svg+xml

Mevzuat ve Politika Belgelerimiz

 Kalite Politikası
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, eğitim-öğretim, araştırma ve hizmet sunumunda kalitenin yüksek olmasını önemser ve güvence altına alınmasını sağlar,
 • Stratejik Planda belirlenmiş olan hedef ve ölçütlerin gerçekleştirilmesini sağlar,
 • Öğrenciyi bütün süreç ve faaliyetlerin odak noktası olarak görür ve her türlü karar ve eylemde kurumun bilgi, birikim ve deneyimleri ile kuruma katkı sağlar,
 • Yüksekokulumuzun eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinde kalite güvence sisteminin izlenmesi, ölçülmesi, tüm iç ve dış paydaşların bilgisine sunulması süreçlerinde şeffaf ve açık bir değerlendirme mekanizması oluşturur ve uygular,
 • Yüksekokulumuzda gerçekleştirilen eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlar,
 • Yüksekokulumuz bölümlerinde eğitim–öğretime devam eden öğrencilerimizin ve mezunlarımızın mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlar,
 • Her türlü düşünceye açık, aklın egemen olduğu özgür bir ortamda bilgiye ulaşılan, bilginin kullanıldığı, bilginin üretildiği bir üniversite ortamına ulaşılmasını sağlar,
 • Ulusal alanda gelişmeye ve kalkınmaya destek olmak için bilimsel çalışma ve araştırma yapılmasını sağlar,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde başarı ve tanınırlığın arttırılmasını sağlar,
 • Sürekli iyileştirme anlayışı çerçevesinde “Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al” yaklaşımını uygular,
 • Öğrenci ve çalışanların, kurumda bulunmaktan, çalışmaktan, eğitim almaktan en üst seviyede memnuniyet duymalarını sağlar.

Kalite Belgeleri


Mevzuatlar