image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve Vizyon

Üniversitemiz Misyonu

Bartın Üniversitesinin misyonu, bölgesindeki girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin gelişiminde aktif rol almak, öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla bilim, kültür, sanat ve spora evrensel düzeyde katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir

Üniversitemiz Vizyonu

Bartın Üniversitesinin vizyonu, bölgesel kalkınma odağında toplumun ihtiyaçlarınıkarşılamaya yönelik bilgi, teknoloji ve hizmet üretiminde öncü bir üniversite olmaktır.

Üniversitemiz Temel Değerler
Bartın Üniversitesi öğrenciyi bütün eğitim çalışmalarının merkezine yerleştirir ve şu temel değerler üzerinde durur:


• İnsana ve doğaya saygı,
• Hakkaniyet,
• Hoşgörü,
• Etik değerlere bağlılık,
• Katılımcılık,
• Şeffaflık,
• Hesap verebilirlik,
• Girişimcilik,
• Yenilikçilik,
• Sosyal sorumluluk.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu M
isyonu

Yüksekokulumuz misyonu, öğrenci merkezli bir yaklaşımla, akademik ve sosyal yönden kendini geliştiren, toplum sağlığına katkıda bulunan, etik değerlere sahip, yenilikçi, nitelikli ve mesleki açıdan yetkin insan kaynağı yetiştirmektir.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vizyonu

Yüksekokulumuz vizyonu, çağımızın gerekleri doğrultusunda gelişen teknolojiyi kullanarak kaliteli bir eğitim vermek, öğrencilerimizin sosyal yönlerinin geliştirerek, ülkemize ve insanlığı faydalı, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış bireyler yetiştirme konusunda tercih edilen bir yüksekokul olmaktır.