image/svg+xml
image/svg+xml

Müdür

 
Doç. Dr. Ayfer BAYINDIR ÇEVİK
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
E-Posta: ayfercevik@bartin.edu.tr
 
Müdürümüzün Mesajı

Sevgili Öğrenciler

Meslek Yüksekokulumuz bölümlerinin, sağlık hizmetini sunacak kaliteli insan gücünün yetiştirilmesine yönelik önemli katkı ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluğun bilincinde sağlığı koruma, iyileştirme ve geliştirme amacı doğrultusunda, alanında gelişen bilgi ve teknolojileri takip ederek, topluma sağlık hizmeti verecek yeterli bilgi ve donanıma sahip meslek üyeleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Okulumuz, Üniversitemizin önem verdiği “Eğitim Merkezli Üniversite” olma anlayışını etkili bir şekilde yönetebilen Meslek Yüksekokullarından biri olmayı amaçlamaktadır.

Sağlık bilimlerinde teorik derslerde edinilen bilgilerin, uygulama alanlarında beceriye dönüştürülmesi önemlidir. Öğrencilerimiz uygulamalı eğitimlerini beceri laboratuvarlarında güncel simülatör ve maketler üzerinde gerçekleştirdikten sonra, klinik eğitimlerini İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarda ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda gerçekleştirecektir. Meslek yüksekokulumuz her geçen gün gelişen ve büyüyen akademik kadrosuyla kişiler arası iletişim becerisine, mesleki etik değerlere, yeterli bilgi ve klinik beceriye sahip, eleştirel düşünebilen sağlık teknikerlerini yetiştirme misyonuyla ülkesine hizmet etmektedir.

Öğretim elemanı kadromuz program sayımıza ve öğrenci sayımızdaki artışa paralel olarak sürekli artmaktadır. Alanlarında uzmanlaşmış deneyimli, sürekli kendini geliştiren dinamik, güçlü, başarılı ve donanımlı akademik kadroya sahip olması okulumuzun en güçlü yönlerinden biridir Yüksekokulumuz 2019 yılı itibari ile 1 Doçent Doktor, 2 Dr. Öğretim Üyesi ve 30 Öğretim Görevlisi ile hizmet vermektedir.

2019 yılı itibari ile Yüksekokulumuz bünyesinde 10 program yer almaktadır. Fizyoterapi programı dışında ki tüm programlarımızda ikili eğitim vardır. Öğrencilerimiz nitelikli meslek elemanı olarak sahip olabilecekleri bilgi ve beceriye yönelik hazırlanmış eğitim müfredatları doğrultusunda teorik derslerde edindikleri bilgileri uygulama laboratuvarlarında beceriye dönüştürme imkânına sahiptirler. Laboratuvarlarımız teknolojik gelişmeler takip edilerek yenilenmektedir.

Yaşlı Bakım, Evde Hasta Bakımı, İlk ve Acil Yardım Programlarına ait öğrencilerin teorik derslerde öğrendikleri bilgiyi beceriye dönüştürmelerini sağlayan yeterli miktarda sarf malzemelerine sahip ve simülatörlü maketler ile uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Optisyenlik programı laboratuvarında; göz muayenesi, gözlük numarasının belirlenmesi ve gözlük yapımı için gerekli tüm optik makine ve malzemeler bulunmaktadır. Çocuk Gelişimi Programına ait drama atölyesi kullanımdadır. Fizyoterapi Programı 2019 güz yarıyılında ilk öğrenci alımını gerçekleştirdi. Programa ait kapsamlı fizyoterapi materyallerine sahip laboratuvarımızda bulunmaktadır. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı ve Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programına 2020 eğitim öğretim yılında öğrenci alınması planlamaktadır.

Mezunlarımızın kamu ve özel kuruluşlar da istihdamında öncelikli olarak tercih edilmesi yüksekokulumuzun gurur kaynağıdır. Mezunlarımız gibi sizlerin de yüksekokulumuzun başarısına katkı sağlayacağı inancındayım.

Yüksekokulumuzu tercih eden tüm öğrencilerimizi kutluyor, sevgilerimi sunuyorum.

Doç. Dr. Ayfer BAYINDIR ÇEVİK
Müdür