image/svg+xml
image/svg+xml

Üniversite Bursu Başvurusu

Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Kredi Yurtlar Kurumu’nun (KYK) Üniversitelere ayırmış olduğu burs kontenjanları belirlenmiştir.

Yapılacak başvurular KYK tarafından Üniversitelere ayrılan kontenjanlar içindir.

KYK bursuna başvuracak öğrencilerimizin başvuru formlarını, 21 Ekim 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

  • Başvuru formunu okunaksız ve eksik doldurulması ya da 21 Ekim 2019 tarihinden sonra teslim edilmesi halinde adayların başvuru formları geçersiz sayılacaktır.
  • Fakültemiz gerek görülmesi halinde burs başvurusu yapan adaylardan beyanları ile ilgili belge isteyebilir.

BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER (Burs Kredi Yönetmeliğinin 9.maddesi)

  1. Genel Müdürlüğümüzden öğrenim kredisi veya burs almış veya almakta olan öğrenciler,
  2. 5102 Sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
  3. Burs isteğinde bulunduğu tarihte, okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
  4. Yabancı uyruklu öğrenciler,
  5. Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencileri,
  6. Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
  7. Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Üniversitelere verilen burs kontenjanından yararlandırılmak istenen öğrencilerin Kurum
tarafından belirlenen kıstaslara göre tespit edilmesi gerekmektedir. Başvuruların
değerlendirilmesinde öğrenci ve ailesinin gelir durumu, öğrencinin başarı durumu ve sosyal durum dikkate alınır.
Şehit yakınları (şehit; evli ise çocukları, bekar ise bekar kardeşleri),
Gaziler (gazi; evli ise çocukları, bekar ise kendisi),
Sağlık Kurulu Raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme
yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
“Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre “Milli Sporcu
Belgesi” almış yükseköğretim öğrencileri
2019-2020 öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca
belirlenen her puan türünde (TYT hariç) ham puan bazında ilk 100’ e giren öğrenciler,1- Gelir Durumunda Dikkate Alınacak Hususlar

· Aile geliri olarak; maaş, konut, işyeri ve/veya arsa kaydı bulunanlar
· Adlarına kayıtlı motorlu aracı bulunanlar,
· Gerçek usulde, basit usulde mükellef olanlar ve şirket hissedarı olanlar,


2- Başarı Durumunda Dikkate Alınacak Hususlar

· Öğrencinin başarı durumu olarak yükseköğrenime yerleştirilmede aldığı puan esas alınır.
· Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı puan türünde değerlendirme puanı esas alınır.


3- Sosyal Durumda Dikkate Alınacak Hususlar

Öğrencinin sosyal durumunda, öğrencinin ailesinin ikametgâh adresinde veya ikametgâh
adresinin dışında yükseköğrenim görmesi, yükseköğrenimde, ilköğrenimde ortaöğretimde öğrenim gören kardeş sayısı, anne ve babasının vefat etmiş olup olmaması, anne ve babasının boşanmış olup olmaması durumlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.
· Burs kontenjan bildirimine yönelik olarak her üniversiteye ayrı ayrı kullanıcı adı ve şifre verilmiştir. Kontenjan bildiriminin güvenliği açısından şifrenizin değiştirilmesi ve gizli tutulması büyük önem arz etmektedir. Şifrenin unutulması veya şifre ile ilgili herhangi problem yaşanması halinde Kurumumuz ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. Üniversitelere verilen şifrelerin tek olması sebebiyle, üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullara giriş hakkı verildiğinde, aynı şifrenin kullanılması gerekmektedir. Fakülte veya yüksekokullar tarafından yapılacak şifre değişikliği diğer fakülte ve yüksekokulların kullanımını engelleyeceğinden ortak tek şifrenin kullanılması gerekmektedir.
· 2019–2020 öğretim yılında üniversitelerce burs kontenjanının en fazla %’20 si 2 veya 3 misli olarak
kullanılabilir. % 80’ i bir misli olarak kullanılmak zorundadır veya %20’ lik katlı dilimin
kullanılmaması halinde , % 100 (Tamamı) bir misli olarak kullanılabilecektir. Normal %20’ lik
dilimi aşan 2 veya 3 misli burs talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Yönetim Kurulumuzun aldığı Karar gereği; %20’ lik kontenjan dâhilinde, master öğrencilerine 2 misli, doktora öğrencilerine 3 misli burs tahsisi yapılabilmektedir.
· Dikey geçiş yapan (iki yıllık bir yükseköğretim programından mezun olup, ara vermeden dört yıllık bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran) öğrencilere, intibak süresince burs tahsisi
yapılmamaktadır.
· Ara vermeden dikey geçiş ile üniversitenize kayıt yaptıran ve intibak programını tamamlayarak
2019-2020 öğretim yılında 3.sınıfı okuyacak öğrencilerin, okula giriş yılı olarak ön lisans programına başladığı yılın yazılması gerekmektedir.
· Burs verilmesi istenen öğrencinin TC kimlik numarası girildiğinde, öğrenci bilgilerine ait ekran boş olarak görüneceğinden, öğrenciye ait bütün bilgilerin girilerek burs talebinde bulunulması
gerekmektedir.