Yönetim Kurulu


  • Doç. Dr. İbrahim TÜMEN (Başkan)
  • Doç. Dr. Bülent KAYGIN (Üye)
  • Doç. Dr. Ümit SARAÇ (Üye)
  • Yrd. Doç. Dr. Ayhan GENÇER (Üye)
  • Öğr. Gör. Elçin Sehabat KASAPĞOLU (Üye)

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Türbeyanı Mevkii, 74100/BARTIN Tel: +90 378 505 0083-84 Belge Geçer: +90 378 505 0082 E-posta: shmyo@bartin.edu.tr

Copyright Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu